Λίγα λόγια για μας

Το ιδιωτικό πολυϊατρείο A.K. Θεοδωράκης είναι μία μονάδα σύγχρονων, ευρωπαϊκών προδιαγραφών που διατηρεί όμως τη φιλικότητα του ιατρείου της γειτονιάς. Στο πολυϊατρείο θα βρείτε ένα περιβάλλον οικείο για εσάς και τους δικούς σας ανθρώπους που προσαρμόζεται κάθε φορά στις δικές σας ανάγκες.

Το πολυϊατρείο A.K. Θεοδωράκης είναι οργανωμένο με υψηλής τεχνολογίας ιατρικό εξοπλισμό και τα τμήματα του στελεχωμένα με έμπειρους και επιστημονικά καταξιωμένους συνεργάτες.

Δεχόμαστε με αγάπη τον κόσμο και στεκόμαστε με αφοσίωση δίπλα στα προβλήματα υγείας, με επιστημονική αλλά και ανθρώπινη προσέγγιση.

Το όραμά μας: Nα είμαστε το σημείο αναφοράς για την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας.

Η αποστολή μας: Να εργαζόμαστε διαρκώς με συνέπεια και επιμονή για την υλοποίηση του οράματος μας μέσω:

  • Της παροχής άριστης ποιότητας υπηρεσιών
  • Της εκπαίδευσης και της συνεχούς ενημέρωσης του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού μας καθώς και των άμεσων συνεργατών μας
  • Της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες και τεχνικές, βασισμένες σε διεθνείς αναγνωρισμένες πρακτικές
  • Των πρακτικών άριστου εργοδότη για το προσωπικό μας
  • Της εταιρικής μας υπευθυνότητας και των στοχευμένων δράσεων που την αποδεικνύουν, αναλαμβάνοντας ευθύνη για το ρόλο μας στην αγορά, το περιβάλλον, το προσωπικό και το Δήμο μας