Νέες Υπηρεσίες

Σε καρδιολογικές εξετάσεις μπορούν να υποβάλλονται τόσο τα άτομα που επιθυμούν έναν προληπτικό έλεγχο (Check-up), όσο και αυτοί που πάσχουν από κάποια καρδιοπάθεια. Πριν δούμε ποιες είναι αυτές οι εξετάσεις ας δούμε ποια είναι τα κυριότερα συμπτώματα ή κλινικά ευρήματα τα οποία θα οδηγήσουν έναν άνθρωπο στο καρδιολόγο:

Θωρακικός πόνος (ΟΧΙ τα τσιμπήματα)
Δύσπνοια (ιδιαίτερα στο βάδισμα ή στη κατάκλιση)
Αίσθημα παλμών στη καρδιά (σαν φτερούγισμα)
Λιποθυμία (με ή χωρίς απώλεια αισθήσεων)
Εύκολη κόπωση (με ή χωρίς δύσπνοια)
Κυάνωση (μελάνιασμα χειλέων-δακτύλων χεριών)
Οίδημα (πρήξιμο στα πόδια)
Πληκτροδακτυλία
Φύσημα στη καρδιά
Καρδιακές Αρρυθμίες
Αρτηριακή υπέρταση
Υπόταση με λιποθυμία
Υπερλιπιδαιμία
Σακχαρώδης Διαβήτης
Παθήσεις θυρεοειδούς
Καπνιστές

Οι εξετάσεις που πρέπει να υποβάλλεται κάποιος προληπτικά (ρουτίνα) και κατόπιν ανάλογα με τις υποδείξεις του καρδιολόγου, είναι:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ: Γενική αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL-χοληστερίνη, LDL-χοληστερίνη, SGOT, SGPT, CPK, γ-GT, Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Γενική ούρων.

Εάν συνυπάρχουν αρρυθμίες και έλεγχος λειτουργίας Θυρεοειδούς: T3, FT4, TSH.

Ακτινογραφία Θώρακος (Φάς + Προφίλ) (μια φορά το χρόνο ή ανάλογα με τις υποδείξεις του γιατρού σας)

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) (2-3 φορές το χρόνο, ανάλογα με τη πάθηση)

Υπερηχοκαρδιογράφημα Doppler-TRIPLEX (μια φορά το χρόνο  ή ανάλογα με τις υποδείξεις του γιατρού σας))

Δοκιμασία κόπωσης για έλεγχο ύπαρξης στεφανιαίας νόσου-ισχαιμίας του μυοκαρδίου και μελέτης συμπεριφοράς της αρτηριακής πίεσης στη κόπωση για τα άτομα με υπερτασική προδιάθεση (μια φορά το χρόνο)

Περισσότερα